Internet Society

Internet Society is the internationale organisation for global collaberation and coordination of the internet and related technologies and applications. Internet Society is een vereniging die in 170 landen vierenveertigduizend internetprofessionals samenbrengt, waaronder een belangrijk deel van diegenen die aan de basis stonden van het ontstaan van het internet. ISOC is in 1992 opgericht op instigatie van internetpioniers Vinton G. Cerf en (wijlen) Jon Postel.

Doelstellingen van Internet Society

Internet voor iedereen

Internet Society streeft naar een internet dat bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Hiertoe stimuleert zij de verspreiding, het gebruik en toepassingen van het internet in internationale context. Daarnaast probeert zij te zorgen voor een brede maatschappelijke discussie en een evenredige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

Een stabiel internet

Een belangrijk deel van het takenpakket van Internet Society bestaat uit het ontwikkelen en bevorderen van internetstandaarden en -protocollen ten behoeve van een stabiel internet. ISOC is de moederorganisatie voor een aantal internationale organen die zich bezig houden met onderzoek doen naar, het ontwikkelen van danwel het bevorderen van standaarden en protocollen: IETF (Internet Engineering Task Force), IAB (Internet Architecture Board), IESG (Internet Engineering Steering Group) en IRTF (Internet Research Task Force).

Kenniscentrum

Met internetprofessionals als leden heeft Internet Society een erg brede bron aan kennis in huis. Door deze kennis zo efficient mogelijk te bundelen en uit te ruilen, onder andere in de vorm van de expertgroepen, is Internet Society een kwalitatief hoogstaand en inhoudelijk neutraal discussieplatform voor beleidsmakers, experts en belanghebbenden. Voor deze partijen vervult Internet Society bovendien een belangrijke kennismanagementfunctie.

Advies aan beleidsorganen

Op het gebied van de wet- en regelgeving omtrent internet moet nog veel onontgonnen terrein bedwongen worden. Daar waar nodig bundelt Internet Society de kennis van leden, experts, beleidmakers en belanghebbenden doelbewust om beleidsorganen gevraagd en ongevraagd te adviseren wat betreft deze wet- en regelgeving. Een aantal belangrijke onderwerpen op beleidsniveau waar Internet Society zich voortdurend mee bezig houdt zijn: censuur en vrijheid van meningsuiting, bescherming van privacy, (grensoverschrijdende) economische voorwaarden en drempels, internetbeleidvoering en intellectueel eigendom.

Onderwijs en Training

Door de jaarlijks terugkerende Internet Society Network Training Workshop for Countries worden internetprofessionals over de hele wereld, opgeleid in ontwerp, besturing, onderhoud en management van netwerken op internettechnologie. De inmiddels ruim 2.500 afgestudeerden van deze workshops, hebben samen een niet te onderschatten rol gespeeld in de aansluitingen van internet en verwante netwerken in vrijwel elk land dat zich in de afgelopen zeven jaar op internet aangesloten heeft. Ook in Nederland houdt ISOC trainingen, workshops en tutorials op het gebied van internettechnologie en webstandaarden (zie agenda).

 

Naar de website van Internet Society Nederland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


× 6 = eighteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Comments