Team

Alexander Blom is directeur en mede-eigenaar van Budget Phone Company, een onafhankelijke VOIP provider te Leiden. Daarnaast is hij penningmeester van ISOC Nederland.
Bij Budget Phone kwam Blom regelmatig problemen met internetverbindingen tegen en ook de aarzeling van overheden om daartegen op te treden. Begin 2012 startte hij daarom het Open Internet project, met als doel om blokkades in internetverbindingen bloot te leggen, en daar tegelijkertijd zoveel mogelijk internetgebruikers actief bij te betrekken.

Mieke van Heesewijk is mede-directeur van de stichting Netwerk Democratie, dat met behulp van nieuwe technologie wil bijdragen aan de betrokkenheid van burgers bij een gezonde democratie. Zij heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van burgerparticipatie Zij is bovendien bestuurslid van ISOC Nederland.
Bij Open Internet NL zet zij sociale media en vrije publiciteit in om zo het maximale aantal downloads en tests te behalen.

An Ramkisoen is eigenaar en oprichter van Synleaf, een bedrijf dat zich toelegt op het real-time inzichtelijk maken van bedrijfskritieke informatie. Daarnaast wordt hij vaak als consultant ingezet door marktpartijen met specifieke IT-problemen.
Voor het Open Internet Project schreef hij het technisch project plan. Daarnaast is hij als consultant betrokken bij de verdere technische uitwerking.

Syed Faisal HasanSyed Faisal Hasan is associate professor aan de faculteit Computer Science en Engineering van de universiteit van Dhaka in Bangladesh. Bovendien is hij voorzitter van ISOC Bangla Desh. Zijn interesse voor het Open Internet project en de internationale samenwerkingsmogelijkheden werd gewekt op een internationale ISOC bijeenkomst. Hij begeleidt informatica-studenten Tawfiw Islam en Sabbir Ahmed, voor wie het project hun masters-onderwerp is.

Sabbir Ahmed werkt aan zijn masters aan de faculteit Computer Science en Engineering, van de universiteit van Dhaka in Bangladesh. Hijheeft zich toegelegd op C/C++, Java, VOIP en network programming. Het Open Internet project is zijn afstudeer-onderwerp.


Net als Sabbir werkt Tawfiq Islam aan zijn masters aan de faculteit Computer Science en Engineering, van de universiteit van Dhaka in Bangladesh en is het Open Internet project zijn afstudeer-onderwerp. Het project heeft zijn bijzondere interesse omdat gebrek aan internet transparantie in Azie een veel voorkomend fenomeen is.

Recent Comments